Jórskiego From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Praga
  • Jórskiego
  • 47
  • hiding place in an apartment , in an apartment
  • Poles operations, housing, help
  • housing assistence
  • Mieszkanie Eugenii Banach, która ukrywała sześcioro Żydów - dwa małżeństwa i rodzeństwo. Zbudowano skrytkę, w której chowali się w razie rewizji.