Jagiellońska From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Praga
  • Jagiellońska
  • 30
  • in an apartment
  • Ghetto Uprising
  • Germans operations, death
  • Gestapo/gendarmerie
  • W mieszkaniu przy ul. Jagiellońskiej gestapo aresztowało 30 maja 1943 roku Wincentego Lewensteina i tego samego dnia zamordowało go w gmachu przy Al. Szucha.