Jagiellońska From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Praga
  • Jagiellońska
  • 19
  • Warsaw Uprising
  • death
  • illness, monastery/church
  • Zygmunt Antoni Rozen zmarł w skutek choroby w domu br. Albertynów przy ul. Jagiellońskiej 19, 18 sierpnia 1944 roku.