getto ul. nieznana From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • getto ul. nieznana
  • in an apartment
  • in the ghetto
  • address
  • W getcie mieszkała Anna Segalin z matką.