getto ul. nieznana From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • getto ul. nieznana
  • other
  • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
  • address, underground movement
  • Nieznane miejsce, w którym Michał Jaworski (Borys Najkrug) miał się spotkać z Edwardem Fondamińskim, sekretarzem PPR w getcie.