Głosków ul. Nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Głosków ul. Nieznana
  • in an apartment
  • Poles operations, help
  • housing assistence
  • Chałupa, w której zamieszkały Maria Lewińska-Kurowska (Miriam Lewi), Chaja Lewi i ich siostrzeniec Imek Las.