Czarnieckiego From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Żoliborz
  • Czarnieckiego
  • other
  • in the Ghetto
  • Poles operations, help
  • children, other help, stranger, housing assistence , RGO ("Rada Główna Opiekuńcza"- Central Welfare Council)
  • Internat RGO na Czarnieckiego.