Białostocka From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Praga
  • Białostocka
  • Praga
  • in the Ghetto
  • economic
  • A mill, the only one where the Judenrat could grind oats, but it was outside the ghetto (21 May 1941).

  • Czerniakow, Adam; Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942, (The Warsaw Diary of Adam Czerniakow)

  • [185]