Given name: Niuta Family name: Tajtelbaum

 • NO
 • Female
 • Niuta
 • Tajtelbaum
 • From Warsaw
 • nn
 • Jewish
 • good
 • other danger
 • Znajoma i współparcownica Anny Duracz z getta i po wyjściu z getta. Po wyjściu z getta przez cmentarz żydowski trafiła do partyzantki. Ściągnięta do Warszawy, pod koniec listopada 1942 roku wcielona do specgrupy GL. Była uczestnikiem wszystkich większych działań bojowych specgrupy. 19 lipca 1943 roku złapana przez gestapo i zamęczona w torturach na śmierć. Nikogo w torturach nie wydała.

 • underground activity
 • Polish underground movement , Jewish underground movement , contacts with other Jews , acquaintances
 • Str. 2