Given name: Stanisław Family name: Stefański

  • YES
  • Male
  • Stanisław
  • Stefański
  • pracownik autobusów miejskich; grafik amator, pomagał przy meldowaniu Żydów po stronie aryjskiej i pracy przy dokumentach - dokonywał zmiany nazwisk w oryginalnych kenkartach przez usuwanie środkami chemicznymi odpowiednich rubryk i wpisywania nowych danych; współpracował ze Stefanem Mikołajewskim.

  • activists, around the author
  • nr 15, s.4;40 og"