Given name: Natan Family name: Smolar (2)

 • (1, 2) YES
 • (1, 2) Male
 • (1) Natan , (2) Natan
 • (1) Smolar , (2) Smolar
 • (1) 1943-04-18
 • (1) Warszawa
 • (1, 2) No information
 • (1)

  Ringelblum and Lichtensztajn's acquaintance. He survived two actions in the ghetto. He died, probably at the night of 18/19 April 1943 when he tried to get to Nowolipki Street after his meeting with Ringelblum.

  (2)

  Kierował i uczył w szkole Borochowa. Był działaczem Poalej Syjon -Lewca. W w-skim getcie pomagał w popularyzowaniu wśród dzieci kiążki w języku jidysz.

  • (1) Intelligentsia
  • (2) teachers
 • (1) s.202,203,204, (2) 139,143,145,160,193