Given name: Zygmunt Mieczysław Family name: Sekuła

 • NO
 • Male
 • Zygmunt Mieczysław
 • Sekuła
 • Yes
 • Ludwiki 6 m 90
 • Polish
 • W latach 1941-43 fałszował dokumenty dla Żydów. Były to metryki, kenkarty i odcinek wymeldowania z Warszawy. Metryki chrztu były z miast kresowych: Lidy, Słonima, Święcin. Odcinki wymeldowania z ulic na Woli. Sekuła sam produkował dokumenty. Hurtowym ich odbiorcą był Janosik Majzan (70-80 kompletów). Drugim odbiorcą był Szel (Kozłowski), w ciągu dwóch lat odebrał 50-60 kompletów.

 • in the Ghetto, deportation
 • administrative, Poles operations
 • other help