Given name: Bolesław Family name: Rozensztadt

  • YES
  • Male
  • Bolesław
  • Rozensztadt
  • styczeń 43
  • adwokat, radca Gminy kierownik Wydziału Związku Nieruchmomości,Wydział Prawny. W lipcu 42 jego bratową zabrano na Umschlag i już nie wróciła . Należał do głównej komisji zatwierdzającej nazwiska osób które miały dostać numerki życia 6 września 42. Jesienią 42 mieszkał na Muranowskiej 42. 18 stycznia 43 z żoną ,córką i zięciem na Umschlagu. Zginął w styczniu 43

  • Judenrat, Intelligentsia
  • 91,115,131,181,189,209