Given name: gospodarze z Głoskowa Family name: nieznane

 • NO
 • Male
 • gospodarze z Głoskowa
 • nieznane
 • No data
 • From Warsaw
 • suburban Warsaw
 • Głosków
 • Polish
 • Po powstaniu warszawskim wynajęli pokój na strychu Marii Lewińskiej-Kurowskiej (Miriam Lewi), Chai (Halina) Lewi i Imkowi (Janek) Las. Nie pytali o szczegóły. Po kilku tygodniach przyszli z lasu partyzanci (?), nie chcieli ch wpuścić do domu. *Leśni* zagrozili wysadzeniem domu, a kiedy weszli zażądali okupu od lokatorek, pokazali gospodarzom, że Imek jest obrzezany, zażądali, żeby lokatorzy wynieśli się do Bożego Narodzenia. Gospodarze nie nalegali na wyprowadzkę. Lokatorki zostały do Wigilii. *Leśni* przyszli w Wigilię. Gospodarze ich nie wpuścili, ale następnego dnia lokatorki się wyniosły.

 • Poles operations, housing, help
 • stranger, housing assistence