Given name: nieznane [ciotka Józefa Kobyłeckiego] Family name:

 • NO
 • Female
 • nieznane [ciotka Józefa Kobyłeckiego]
 • No data
 • From Warsaw
 • Praga
 • Kamienna
 • Polish
 • in an apartment
 • Stara panna. Chciała zostać zakonnicą, Szarytką. Nie przyjęto jej do zakonu ze względu na wadę serca. We wrześniu 1942 r. zamieszkał u niej kuzyn Kobyłecki z żoną Felicją i dwojgiem dzieci, Elżbietą i Krzysztofem. Mieszkali u niej całą zimę.

 • deportation
 • Poles operations, help
 • housing assistence