Given name: Nieznane [dziadek Reginy Fleischer] Family name:

 • YES
 • Male
 • Nieznane [dziadek Reginy Fleischer]
 • No
 • From Warsaw
 • Śródmieście
 • Pawia 13
 • Jewish
 • in an apartment
 • other
 • other danger
 • Dziadek Reginy Fleischer od strony matki. Zamieszkał z Reginą Fleischer jej rodzicami, wujkiem i ciocią w warszawskim getcie. Gdy ojciec Reginy zachorował na tyfus postanowił wraz z wujkiem i ciocią Reginy wrócić do Mławy. Zginął w obozie Auschwitz.

 • in the ghetto
 • private life / daily life
 • housing, death, everyday life, private life