Given name: Paweł Lew Family name: Marek

 • YES
 • Male
 • Paweł Lew
 • Marek
 • w marcu 1943 roku wydostał się z getta warszawskiego i przez 4 miesiące ukrywał się w mieszkaniu przy ul. Chełmskiej; w 1943 roku stracił mieszkanie i błąkał się po ulicach; otrzymał pomoc od profesora Langiewicza, który najpierw zapewnił mu schronienie przez sierpień, a gdy Konrad Świerczyński zwolnił miejsce woźnego w szkole, zajął on jego miejsce – w szkole został przedstawiony jako uciekinier z Pomorza, który nie ma pracy ani mieszkania; tymczasowo Paweł mieszkał u ojca Konrada, z którym był zaprzyjaźniony w wieloletniej współpracy politycznej; w szkole przy ul. Jasnej 10 przenocował lekarza z Brześcia doktora Zeligsona (?), co uratowało go przed aresztowaniem; obecnie mieszka w Warszawie, ul. Wołoska 82/86 m.131, tel. 446440.

 • activists, around the author, hideout
 • wg Krystyny Świerczyńskiej dzięki jej pomocy, Langiewicz dał mu posadę woźnego w szkole przy ul. Jasnej 10, gdzie wkrótce przybyła tam jego żona – Lola, zamieszkali razem z Krystyną w małej 6 m2 izbie; „Woźny Marek co dzień rano, demonstracyjnie pobrzękując kluczami, zamykał swoje królestwo, brał dzwonek do ręki i obwieszczał rozpoczęcie zajęć szkolnych” pisze Krystyna. s.4

 • Tajna szkoła w Warszawie. Pomoc Żydom – ukrywanie, żywienie, załatwianie pracy.
  Spisano – brak daty (Świerczyńska Hanna), 21 kwietnia 1966 roku (Paweł Lew Marek).
  Oryginał, mnp. 12 s., 210 x 295 mm., język polski.
  b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  secretary@jewishinstitute.org.pl
  www.jewishinstitute.org.pl

 • 3-4