Given name: J. Family name: Landau

  • YES
  • Male
  • J.
  • Landau
  • Inspektor Wydziału Zdrowia. Przesyłał meldunki o dokonanych kontrolach w punktach dla uchodźców do Sekcji Opieki nad Uchodźcami (maj 42r.)

  • physicians, civil servants
  • Właściwie: dr Landau, Inspektor Ośrodków Zdrowia. Czy Wydział Zdrowia Rady Żyd. miał terenowe Ośrodki Zdrowia i Landau je kontrolował? A te terenowe Ośrodki Zdrowia z kolei kontrolowały punkty?

  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. II

  • 84, s. 4