Given name: nieznane Family name: Izraelita

  • YES
  • Female
  • nieznane
  • Izraelita
  • No data
  • Jewish
  • higher
  • Pochodził z Nowogródka. Był policjantem w getcie warszawskim, znajomym ze studiów Heleny Landsberg. W getcie wziął fikcyjny rabinacki ślub z Helena Landsberg, aby miała ochronę, jako żona policjanta. Pomógł Helenie przejść na stronę aryjską, przez mur getta na Dzikiej.

  • Jewish police, escaping the ghetto