Given name: Masza Family name: Glajtman lub Glejtman

 • NO
 • Female
 • Masza
 • Glajtman lub Glejtman
 • No data
 • getto warszawskie ul. nieznana; Żelazna 64
 • Jewish
 • in an apartment
 • Po upadku powstania w getcie, do powstania warszawskiego, ukrywała się wraz z pięcioma innymi osóbami w mieszkaniu Władysława Świętochowskiego na Żelaznej. (w innym źródle - w okresie od stycznia 1944 do sierpnia 1944).

 • Warsaw Uprising
 • Poles operations, housing, help
 • other help, contacts with other Jews , long-lasting help, individual help , housing assistence
 • 1 strona odpisu