Given name: Halina Family name: Gelblum

  • YES
  • Female
  • Halina
  • Gelblum
  • Warszawa
  • Blondynka, o dużej jasnej twarzy i spokojnych, jasno- niebieskich oczach.Urodzona i wychowana w W-wie. Chodziła jeszcze do rosyjskiej szkoły. Skończyła kursy handlowe. W pierwszych tygodniach okupacji handlowała galanterią. Była jedną z pierwszych pracownic zatrudnioną w kuchni prowadzonej przez Auerbach Rachelę (Leszno 40).Była tam ,,gospodynią"-intendentką. Kiedy, po pierwszej akcji likwidacyjnej kuchnia na Lesznio 40 przeszła pod kierownictwo szopów Tebensa ,Halina została zwolniona z pracy. Uciekła z Umszlagplacu. Prawdopodobnie zginęła

  • Intelligentsia
  • Brat Haliny był mechanikiem. Pomagał siostrze w zorganizowaniu, zaopatrzeniu kuchni w rzeczy konieczne i ułatwiające pracę w kuchni

  • s.92-94