Given name: Jadwiga Family name: Fryszman

 • YES
 • Female
 • Jadwiga
 • Fryszman
 • Aszerman
 • From Warsaw
 • Śródmieście
 • Długa
 • Graniczna 13; Leszno 15
 • Jewish
 • in an apartment
 • Córka Henryka Aszermana. Kiedy jej narzeczony, Stefan Fryszman, wyjechał z braćmi na wschód, zamieszkała u jego rodziców, na Granicznej 13. Po powrocie narzeczonego, pobrali się w końcu 1939 r. W listopadzie 1940 r. przeprowadziła się na Leszno 15, do mieszkania, które jej ojciec zamienił za mieszkanie na Długiej. Kiedy zaczęła się akcja wysiedleńcza przeprowadziła się z mężem i rodziną męża na Leszno 25, do Leona Płockiera. Później dostała, razem z mężem i ojcem, pracę w szopie Schultza. Ojciec został zabrany z szopu do transportu. W 1943 r. ukrywali się z mężem

 • in the ghetto, deportation
 • address, Shops
 • 90