Given name: [pani] Family name: Buchwald

 • NO
 • Female
 • [pani]
 • Buchwald
 • From Warsaw
 • German
 • Volksdeutschka, u której pracowała Gitla Szarf z córką Ruchlą na aryjskich papierach. Pozostałe dwie córki znalazły pracę u rodziny pani Buchwald. Nie wiedziała, że one są Żydówkami. Gdy zostały aresztowane, poręczyła na gestapo, że są gorliwymi katoliczkami, i zwolniono je.
  Pani Buchwald miała czworo dzieci, i wkrótce urodziła piąte, więc pomoc Gitli była jej bardzo potrzebna; była dla niej b. miła.

 • work, private/everyday life
 • work
 • Być może nazwisko brzmiał Bucholtz.

 • Być może nazwisko Bucholtz.