Given name: Jerzy Family name: Beldykier

  • NO
  • Jerzy
  • Beldykier
  • No
  • From Warsaw
  • Jewish
  • Pochodził z Rypina. Józef Kolasiński chciał pomóc mu w nawiązaniu kontaktu z partyzantami, ale Jerzy Beldykier nie chciał zostawić ojca i siostry, i razem z nimi zginął.

  • Relacja Henryka Joffe

  • 322-324