Zostałam zatrzymana na ulicy przez dwóch żydow...

 • YES
 • Zostałam zatrzymana na ulicy przez dwóch żydowskich policjantów, wylegitymowałam się zaświadczeniem wydanym przez Radę Żydowską

 • przed 22 lipca 42
 • przed 22 lipca 42
 • deportation
 • administrative
 • Judenrat, Jewish police, civil servants
 • 80
 • Related people:

  • Szereszewska Helena

   Her father managed a farm. She finished junior high school in Piotrkow and left for Geneva to study. She married her...