Zjawił się w naszej fabryce Schulz, przedstawi...

  • YES
  • Zjawił się w naszej fabryce Schulz, przedstawił pismo komendanta SS w Lublinie, Globocnika, które upoważniało go do objęcia części naszych fabryk i przeniesienia ich do budującego się ośrodka w Trawnikach. Plan ten natrafił jednak na zdecydowany bierny opór. Wszelkie próby propagandowe przekonania, że w Trawnikach będzie kontynuowana praca, spotykały się z niewiarą. Dyspozycja Schulza, żeby na 5 marca przygotowano maszyny do wysyłki nie została wykonana. Należy podkreślić stanowisko dyrektora- Niemca, pana L. (Lautsa?), który był podobno zdecydowany nie zmuszać nikogo do wyjazdu

  • pocz. marca 43
  • 5 marca 43
  • deportation
  • administrative, business
  • atmosphere, Germans, the 'Aryan' side, Shops
  • 8