Zimą 1939/40 w Warszawie istniał już krąg ludz...

 • YES
 • Zimą 1939/40 w Warszawie istniał już krąg ludzi zajmujący się gromadzeniem materiałów okupacyjnych. Istniał też komitet, z którego z czasem wydzielił się: a/ organ wykonawczy w którym poza Ringelblumem było jeszcze dwóch sekretarzy Hersz Wasser, Eliahu Gutkowski i Israel Lichtensztajn, kopista. Do najbliższych współpracowników w pierwszym okresie należał folklorysta Szmuel Lehman. b/ Szeroka rada do której wchodzili działacze różnych kierunków i którzy popierali pracę Archiwum moralnie i finansowo. Najaktywniejszymi byli Icik Giterman, Aleksander Landau, Jehoszua Rabinowicz i Menachem Kon. W późniejszym czasie jednym z najważniejszych filarów archiwum stał się Szmuel Winter . c/ Współpracownicy, którzy zajmowali się zbieraniem materiałów(często kradnąc lub zrywając) -komunikaty, meldunki, plakaty i inne, zbieraniem wiadomości, notowaniem wydarzeń, prowadzeniem obserwacji, badaniami i opisem czasów okupacji. Kryptonimem tej organizacji było " Oneg szabat" ( Rozkosz, przyjemność, z soboty)

 • Do śmierci Ringelbluma(?)
 • before formation of the ghetto, in the ghetto
 • social/communal
 • activists, underground movement, artists/writers
 • s.171,172
 • Related people:

  • Gutkowski Eliahu

   Przed wojną był nauczycielem w gimnazjum, uchoźca z Łodzi. Należał do organu wykonawczego komitetu Archiwum(był jego...

  • Wasser Hersz

   A Master of Arts. Ringelblum's Archive secretary. Belonged to the executive authority of the Archive's committee (he...

  • Ringelblum Emanuel

   Skończył gimnazjum w galicyjskim mieście Sącz. W 1927r. zrobił doktorat na Uniwersytecie Warszawskim a następnie prz...

  • Lichtensztajn Israel

   He worked in a kitchen for children in the Borchow school building at Nowolipki Street No. 68; he took care of writt...

  • Giterman Icik

   After the German had marched into Warsaw, he was arrested and deported from the city. Some time later he came back t...

  • Lehman Szmuel

   Jewish folklore collector, married; before the war he wandered in the countryside. He began gathering folklore alrea...

  • Rabinowicz Jehoszua

   He belonged to a wide committee, which members supported financially and morally the efforts to collect occupation a...

  • Kon Menachem

   One of the collaborators of the broad committee associated with Ringelblum's Archive. The head of the committee whic...

  • Landau Aleksander

   Engineer. In the 'broad' committee whose members supported financially and morally Ringelblum's work of collecting t...