Wsypa - wcześnie rano przyszli trzej Niemcy w...

  • NO
  • Wsypa - wcześnie rano przyszli trzej Niemcy w mundurach SA, wiedzieli kim jest JBD. Zamierzali go zabrać, ale gospodarze zapłacili, JBD nie wie ile, bo nie powiedzieli mu

  • kwiecień 43
  • kwiecień 43
  • Germans operations
  • Gestapo/gendarmerie, hosts, costs
  • 123
  • Related people:

    • J.B.D. Unknown

      before the war he lived in Warsaw with his mother and wife. He ran a photographer's shop in the city centre. He took...

    • Unknown Marysia

      former servant of JBD, she helped him after he left the ghetto; he lived with her in Smulikowskiego Street and in Po...

    Related places:

    • Smulikowskiego

      the colleague of Kazimierz Wilkomirski lived there with his wife an little daughter; musician, Naval officer, direct...