W zasadzie każdy ukrywający się i znany Żydows...

  • NO
  • W zasadzie każdy ukrywający się i znany Żydowskiemu Komitetowi Narodowemu Żyd dostawał miesięcznie 500 zł, czasem więcej np. ludzie, którzy musieli się wykupić szmalcownikom, większą pomoc otrzymywali też działacze społeczni, naukowcy, artyści oraz ocalali bojownicy getta

  • underground activity, help
  • Jewish underground movement , costs, help from Jews
  • 12