W połowie 1941 r. Niemcy powołali komisarza do...

 • YES
 • W połowie 1941 r. Niemcy powołali komisarza do sprawowania zarządu dzielnicą żydowską – został nim dr Auerswald, młody prawnik z Berlina. Należały do niego sprawy administracyjne, zdrowotne, polityczne. Dla spraw gospodarczych utworzono oddzielną instytucję, zw. Transferstelle.

 • 1941-05-00
 • 1941-06-00
 • in the ghetto
 • administrative, German operations
 • Germans
 • NN

  bez tytułu

  Analiza sytuacji gospodarczej getta warszawskiego. Masowa konfiskata przedsiębiorstw żydowskich w pierwszym okresie okupacji. Polacy jako zarządcy mienia żydowskiego: Izba Przemysłowo-Handlowa i Stowarzyszenie Kupców Polskich wykazały się lojalnością w stosunku do Żydów, natomiast Związek Drobnego Kupiectwa Chrześcijańskiego zajął postawę antyżydowską. Działalność produkcyjna mieszkańców getta, rozliczenia finansowe między Żydowskim Bankiem Spółdzielczym a bankami po tzw. aryjskiej stronie za pośrednictwem Izby Rozrachunkowej.

  Tekst nosi adnotację „Materiały bundowskie”.

  Maszynopis, s. 1-14, format: 290 x 210 mm, jęz. polski

 • 5