W medycznych kręgach warszawskiego getta poświ...

 • YES
 • W medycznych kręgach warszawskiego getta poświęcono dużo czasu na obserwacje wpływu głodu na organizm człowieka. W niektórych szpitalach organizowano zespół medyczny mający za zadanie badanie biofizycznych i biochemicznych procesów związanych z chorobą zwaną głodem. Materiały z badań zostały przechowane na aryjskiej stronie i po wojnie zostały wydane dzięki staraniom Jointu w jęz. polskim w pracy pt. Choroba głodowa. Badania kliniczne nad głodem, wykonane w getcie warszawskim w 1942r. Warszawa, A.J.D.C. (Joint) 1946

 • 1942
 • 1942
 • after the war, in the ghetto
 • social/communal
 • physicians, medicine, medical, study/teaching/learning
 • s. 339
 • Related people:

  • Apfelbaum Emil

   he was a member of the Organisational Research Commission in the Warsaw ghetto; he was the chief editor of a book wr...