W czasie wojny do 1 lutego 1940 roku Jerzy Śli...

 • YES
 • W czasie wojny do 1 lutego 1940 roku Jerzy Śliwczyński pracował w Sądzie Grodzkim przy ul. Leszno 53/55 w kancelarii komisarza sądowego Jana Rzymowskiego jako goniec. Z tytułu wykonywanej pracy do końca 1941 roku miał stałą przepustkę do getta. Dzięki niej mógł świadczyć różnego rodzaju ułatwienia ludziom z dzielnicy żydowskiej, którzy potrzebowali pomocy.

 • 1940-02-01
 • 1941-12-00
 • in the ghetto
 • administrative
 • address, communication, Poles, aid
 • Kontakty z gettem, m.in. przenoszenie do getta korespondencji, dokumentów, lekarstw. Ukrywanie Żydów po stronie aryjskiej. Wyrabianie fałszywych dokumentów.
  Spisano – 23 lipca 1965 roku (Frank Perkiel), 30 września 1965 roku (Jerzy Śliwczyński), 30 lipca 1965 roku (Ella Perkiel).
  Oryginał, rkp., mnp. 10 s., format różny, język polski + 5 s. odpis (strony podane w rekordach są oznaczone „o” – dotyczą one po kolei stron odpisu).
  b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego</b>
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  <a href="mailto:secretary@jewishinstitute.org.pl">secretary@jewishinstitute.org.pl</a>
  <a href="http://www.jewishinstitute.org.pl">www.jewishinstitute.org.pl</a>

 • 2o
 • sędzia Rzymowski miał też taką przepustkę; Jerzy jeszcze w 1942 roku przed akcją likwidacyjną dostawał od czasu do czasu jednorazowe przepustki na wejście do getta – autor podaje błędną datę „rok 1941”. s.2o

 • Related people:

  • Śliwczyński Jerzy

   syn Tadeusza i Amelii z domu Grzybowskiej; urodzony 10 października 1922 roku w Mławie; do 1 lutego 1940 roku pracow...

  • Rzymowski Jan

   sędzia Sądu Grodzkiego przy ul. Leszno 53/55, u którego jako goniec pracował Jerzy Śliwczyński; do końca 1941 roku m...

  Related places: