W czasie powstania warszawskiego, Tomasz Prot...

  • NO
  • W czasie powstania warszawskiego, Tomasz Prot trafił na Mokotów do kuchni RGO, w której pracowała jego matka. Nocował w pomieszczeniu kuchni. Przed końcem powstania trafił do internatu na Idzikowskiego.

  • powstanie warszawskie
  • powstanie warszawskie
  • Warsaw Uprising
  • Poles operations, help
  • other help, stranger, RGO ("Rada Główna Opiekuńcza"- Central Welfare Council)