W 1964r. przebywał w Izraelu bardzo znany zach...

 • YES
 • W 1964r. przebywał w Izraelu bardzo znany zachodnio niemiecki krytyk Marceli Ranicki, który złożył wtedy deklarację o swojej pracy w charakterze sekretarza prezesa Judenratu Adama Czerniakowa dla jego korespondencji prowadzonej z władzami niemieckimi. Opowiadał o staraniach Ringelbluma, by z jego pomocą, otrzymać kopie tej korespondencji, tzn. nie tylko odpowiedzi wysyłanych do Niemców ale listów, rozkazów i nakazów, które przychodziły do stojącego na czele Judenratu od dr Heinza Auerswalda, komisarza getta, jak również od referentów gestapo. Ranicki przekonał prezesa, że należy robić kopie każdego pisma przychodzącego od niemieckich władz. W ten sposób mógł dostarczać Ringelblumowi kopie pism urzędowych wchodzących i wychodzących z Judenratu. Po kopie przychodził sam Ringelblum. Do tajemnicy została dopuszczona osoba robiąca kopie tych aktów, polsko-żydowska pisarka Gustawa Jarecka.

 • after the war, in the ghetto
 • administrative, social/communal
 • activists, Judenrat, underground movement, Germans, artists/writers
 • s. 344
 • Related people:

  • Ringelblum Emanuel

   Skończył gimnazjum w galicyjskim mieście Sącz. W 1927r. zrobił doktorat na Uniwersytecie Warszawskim a następnie prz...

  • Ranicki Marceli

   After the war he was a well-known West-German critic. In the ghetto he was Adam Czerniakow's secretary, and dealt wi...

  • Jarecka Gustawa

   A Polish-Jewish writer. In the ghetto, thanks to Marcel Ranicki, she copied Germans letters, incoming and outgoing f...

  • Kirszbrojn Unknown

   Two brothers. One was a lawyer, the other had a Ph.D. in philosophy. Well-known in the community as two amateur but...