Tomasz Prot latem 1942 r. trafił do internatu...

  • NO
  • Tomasz Prot latem 1942 r. trafił do internatu RGO na Czarnieckiego. Kiedy poszedł do szkoły, został nazwany przez jednego z nauczycieli Żydem i nie chciał już więcej pójść do szkoły. Stał się kłopotem dla opiekunów, bo wszystkie dzieci chodziły do szkoły. Zimą 1942/43 r. przesłano go do internatu-prewentorium w Józefowie, jako chłopca słabego zdrowia.

  • zima na przełomie 1942/43 r.
  • in the Ghetto
  • Poles operations, help
  • children, other help, stranger, housing assistence , RGO ("Rada Główna Opiekuńcza"- Central Welfare Council)