Szafranowie nie szmuglowali sami. Stali w skle...

  • YES
  • Szafranowie nie szmuglowali sami. Stali w sklepie trochę z boku, nie usługiwali klientom, czekali. I nagle otwierały się drzwi i wpadał szmugler, rzucał przed siebie worek, wychodził

  • 1941
  • in the ghetto
  • business
  • trade, smuggling
  • 58