Stefan Wielgosz przekazuje Józkowi broń bezpoś...

 • YES
 • Stefan Wielgosz przekazuje Józkowi broń bezpośrednio, czasem Henryk Kotlicki wysyła go pod konkretny adres, do punktu, gdzie Józek odbiera broń; na ogół ma wtedy w kieszeni kolorowe czasopismo, żeby go rozpoznano. Przenosi też żywność. Często robi to wspólnie z innymi działaczami konspiracji, m.in. Chaną Płotnicką, Niutą Tajtelbaum. W getcie przekazują broń i żywność m.in. Jankowi, pracującemu w szopie szczotkarzy.

 • 1942-00-00
 • in the ghetto
 • author, activists, underground movement, youth, survivors, armed resistance, Poles, aid, rescue attempts, smuggling, Shops, around the author, Jews
 • Str. 2
 • Related people:

  • Rutkowski Józef

   Syn Józefa i Genowefy; w 1939 mieszka z matką na Pelcowiźnie. Ojciec, zatrudniony w Forcie Bema, po wybuchu wojny uc...

  • Kotlicki Henryk

   Was an active Jewish-Polish activist, People’s Guard member. His flat on the "Aryan" side was (for some ti...

  • Płotnicka Chana

   She descended from a Hassidic family, her father traded in cattle. In 1920, after the pogrom in Plotnice, her family...

  • Tajtelbaum Niuta

   Znajoma i współparcownica Anny Duracz z getta i po wyjściu z getta. Po wyjściu z getta przez cmentarz żydowski trafi...

  Related places: