Pod koniec powstania warszawskiego Tomasz Prot...

  • NO
  • Pod koniec powstania warszawskiego Tomasz Prot trafił na Idzikowskiego do internatu RGO. Po powstaniu, z dziećmi, personelem i swoją matką trafił do Pruszkowa.

  • 1944-00-00
  • 1944-00-00
  • deportation
  • Poles operations, help
  • children, other help, RGO ("Rada Główna Opiekuńcza"- Central Welfare Council)