Pochodzenie kryptonimu "Oneg szabat"...

 • YES
 • Pochodzenie kryptonimu "Oneg szabat" (Przyjemność z soboty,). Od pewnego czasu, najprawdopodobniej już po powstaniu getta, na początku drugiego roku okupacji, z wyższych sfer(władz) Żydowskiej Społecznej Samopomocy wydzieliła się grupa przyjaciół, która miała zwyczaj spotykać się w piątki wieczorem w prywatnym mieszkaniu jednego z nich, by nieco rozerwać się, przyjemnie spędzić wieczór. Tym spotkaniom z czasem nadano nazwę "Oneg szabat". Również Ringelblum brał udział, od czasu do czasu, w tych biesiadach. Postanowił nadać tę samą nazwę swojej pracy dokumentacyjnej. Nazwa ta miała służyć do lepszego zamaskowania działalności grupy zaangażowanej w tę pracę. Był to doskonały albo tylko szczęśliwy zbieg okoliczności, dzięki, któremu coraz bardziej rozrastająca się działalność dokumentacyjna, przez przeszło trzy lata nie została zdemaskowana a ukryte dokumenty nie zniszczone - do końca .

 • pierwsze miesiące po okupacji W-wy
 • 1943 r
 • in the ghetto
 • social/communal
 • activists, underground movement, ZSS, everyday life
 • s.171,172
 • Related people:

  • Ringelblum Emanuel

   Skończył gimnazjum w galicyjskim mieście Sącz. W 1927r. zrobił doktorat na Uniwersytecie Warszawskim a następnie prz...