Po wyprowadzce z Izabelina, Zofia Prot znalazł...

  • NO
  • Po wyprowadzce z Izabelina, Zofia Prot znalazła synowi Tomaszowi schronienie u Zofii Stefanowskiej, żony działacza PPS-u. Zofia miała dwoje dzieci, działających w konspiracji. Tomasz nie mógł wychodzić z domu, podchodzić do okna, przechodził do innego pokoju, kiedy ktoś przychodził do Zofii. Zofia bała się go trzymać. Po jakimś czasie matka oddała go do internatu RGO.

  • wiosna 1942 r.
  • lato 1942 r.
  • in the Ghetto
  • Poles operations, help
  • children, stranger, housing assistence