Po podbiciu Bałkanów przez Niemców na Chłodnej...

 • YES
 • Po podbiciu Bałkanów przez Niemców na Chłodnej rozpoczął się wielki ruch w kierunku zachodnio-wschodnim - przejeżdżały czołgi itp., nieraz trzeba było czekać godzinami na możność przedostania się z jednego getta do drugiego

 • po podbiciu Bałkanów przez Niemców
 • po podbiciu Bałkanów przez Niemców
 • in the ghetto
 • private life / daily life
 • communication, street, everyday life
 • 174
 • Related places:

  • Chłodna

   transport on the length situated in the the ghetto