Placówkarze Omnium zostali pognani do getta na...

  • YES
  • Placówkarze Omnium zostali pognani do getta na Umschlag. Dzięki interwencji dyrektora Omnium robotników zwolniono

  • deportation
  • German operations
  • outposts, rescue attempts, deportation
  • 39