Papierosiarze mają swoje stałe miejsca handlu,...

  • NO
  • Papierosiarze mają swoje stałe miejsca handlu, nowym chłopcom Byczek wyznacza nowe miejsca. Żydowscy chłopcy konkurują z polskimi, ale i ze sobą- chodzi im nie tyle o zarobek, ile chcą się pochwalić sukcesami. W grupie papierosiarzy panuje solidarność, pomagają sobie wzajemnie, pomagają nowym, dzielą się urobkiem

  • październik 43
  • work
  • children, commerce, contacts with other Jews
  • 69,70