Odszukują schron dra Brantweina - wszyscy ugot...

 • YES
 • Odszukują schron dra Brantweina - wszyscy ugotowali się - 30 osób w tym 6 dzieci - chcieli się uratować - nie zdążyli otworzyć drzwi- droga do kanałów zawalona

 • 30-04-43
 • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
 • social/communal
 • children, hideout, physicians, death
 • Stabholz, Tadeusz

 • 6
 • Related people:

  • Brantwein Unknown

   a doctor, "cooked" in the shelter during the uprising

  • Lewin Pinek

   gets out of a bunker with the author, fight, jumped from the train twice - August 1942 and February 1943

  • Grin Henio

   leaves the shelter with the author, fight

  • Ręba Natek

   He leaves the shelter together with the author.