Na punkt zborny przy Prusa przybyła duża grupa...

  • NO
  • Na punkt zborny przy Prusa przybyła duża grupa żołnierzy węgierskich - papierosiarze nawiązują z nimi kontakt, żołnierze wyprzedają im rozmaite przedmioty z wyposażenia wojskowego. Handel z Węgrami przynosił chłopcom znaczny dochód. Kupują sobie nawet słodycze, kupują ubrania na bazarze Różyckiego.

  • październik 43
  • work
  • children, commerce
  • 71