Na Nalewkach mieszkała przed wojną i po utworz...

  • YES
  • Na Nalewkach mieszkała przed wojną i po utworzeniu getta, rodzina Lewi. Elka i Jakub z dziećmi: Miriam (Maria Lewińska-Kurowska), Lubą, Chają (Halina), Bruchą (Bronka) i Mojsze. Część mieszkania została zbombardowana w 1939 r., został tylko 1 pokój z kuchnią. W czasie tego bombardowania kilkanaście odłamków zraniło Elkę w nogę. W getcie żyli ze sprzedawania zapasu towarów z wytwórni bielizny damskiej i pościelowej, którą prowadzili przed wojną. Miriam z Chają wychodziły poza mury getta, do klientów wytwórni, na handel. Jakub Lewi zmarł w czerwcu 1941 r. Po zmniejszeniu getta wysiedlono ich z Nalewek,

  • 1932-00-00
  • 1942-00-00
  • before formation of the ghetto, before the war, in the ghetto
  • address, smuggling, around the author