Na Lesznie, w dobrej dzielnicy, mieszka rodzin...

 • YES
 • Na Lesznie, w dobrej dzielnicy, mieszka rodzina Babiców. Mają 4 pokoje z telefonem, zasobny dom, służbę, w domu mówi się po polsku i po żydowsku. Rodzina zachowuje tradycje, kuchnia koszerna.

 • przed wojną
 • przed wojną
 • before the war
 • private life / daily life
 • address, the rich, housing
 • str. 11
 • rodzina liczna /siedmioro dzieci rodzonych - cztery dziewczyniki, trzech chłopców; ósme przybrany syn, sierota. W domu była niania i służąca. Na ulicy Leszno mieszkali przeważnie Polacy /wg. autorki i Blumy Babic/. Babicowie mieli liczną dalszą rodzinę: brat matki i dwie siostry emigrowały do Argentyny na początku lat dwudziestych, stryj ojca był rabinem w Londynie /zm.1946/, dwie siostry w USA, w Warszawie żyły dwie siostry i dwaj bracia ojca. Z całej rodziny żyjącej w Polsce wojnę przeżyła tylko Bluma.

 • Related people:

  • Babic Kielman

   Przedsiębiorca - mistrz blacharski, członek Bundu. Zajmował się kryciem dachów i konserwacją /m.in. dachy przy Marsz...

  • Babic Sara

   Kielman Babic's wife. Mother of seven children, the eighth child was adopted. Before the war stylish and rich, in th...

  • Babic Benjamin

   He attended a Bund school (Volksschule) at Krochmalna Street No. 36, and graduated in 1934. After the outbreak of wa...

  • Babic Bluma

   She attended a Bund school at Krochmalna Street No. 36 / Volksschule with Jewish language of instruction and obligat...

  • Babic Gucia

   She did not manage to finish Volksschule. She left the ghetto in 1941 and went to Mlawa, to her brother's fiance. At...

  • Babic Mosze, Moniek

   When her mother, Sara Babic, was caught in the ghetto street in August 1942, she cried and yelled, that she did not...

  • Babic Cesia

   During the first day of the Action she was caught in a round-up, and sent to the Umschlagplatz. Her mother did not m...

  • Babic Heniuś

   When the war began he was six. At the age of eight he looked after his six-year-old sister like an adult. In January...

  • Babic Rózia

   When the war began she was three. As a six-year-old she hid from the Germans with her brother in a dirty cubbyhole....

  • Lisowicz Stasiek

   a Jew, orphan, adopted by Sara and Kielman Babic. Taken from the orphanage at Wolska Street No. 18. He was in the gh...

  Related places: