Mieszkanie Zygmunta Mieczysława Sekuły, w któr...

  • NO
  • Mieszkanie Zygmunta Mieczysława Sekuły, w którym produkował fałszywe dokumenty. Były to metryki, kenkarty i odcinek wymeldowania z Warszawy. Metryki chrztu były z miast kresowych: Lidy, Słonima, Święcin itp. Odcinki wymeldowania z ulic na Woli. Sekuła sam produkował dokumenty. Hurtowym ich odbiorcą był Janosik Majzan (70-80 kompletów). Drugim odbiorcą był Szel (Kozłowski), w ciągu dwóch lat odebrał 50-60 kompletów. Inni, drobni odbiorcy odebrali około 50 sztuk.

  • 1941-00-00
  • 1943-00-00
  • administrative, housing, help
  • other help