Łucja i Stefan Słonimscy pomagali w czasie woj...

  • NO
  • Łucja i Stefan Słonimscy pomagali w czasie wojny wielu Żydom, m.in. mecenasowi Jerzemu Lewensztajnowi i jego żonie Kazimierze.

  • Poles operations, housing, help
  • long-lasting help, individual help , housing assistence
  • s. 29-31
  • Oświadczenie złożone przez Henryka Rotbarta oraz protokół przesłuchania świadka Henryka Rotbarta w sprawie przeciwko Stefanowi i Łucji Słonimskim.
    s. 35, 38