Latem 41r. Prezes otrzymał z Al. Szucha polece...

 • YES
 • Latem 41r. Prezes otrzymał z Al. Szucha polecenie zorganizowania więzienia żydowskiego. Więzienie stało się jednostką wydzieloną SP. Funkcjonariusze więzienia byli płatni, nosili numerki z literą "A" i cyfrą w środku. Prócz kierownictwa (kierownik, zastępca do spraw gospodarczych, kierowniczka oddziału kobiecego) był komendant straży męskiej, komendantka straży kobiecej (w randze grupowych) oraz oddziałowi i oddziałowe w randze sekcyjnych, porządkowi, kuchnia i pomoc. Powodem stworzenia więzienia żyd. był fakt, że w warszawskich aresztach 90% przestępców byli to Żydzi. Wielu chorowało i było przewiezionych do szpitala w getcie, stąd najczęściej uciekali (głośna ucieczka Gomulińskiego i Szymańskiego). Areszt miał pomieścić 500-600 osób, szybko jednak znajdowało się tu i 3 razy więcej. Zgon w więzieniu musiał być stwierdzony przez urzędowego lekarza, protokół przekazany do prokuratury niemieckiej, która umarzała sprawę i pozwalała na pochówek. W ten sposób kostnica aresztu była ciągle przepełniona (gorące lato 41). Po licznych pismach uzyskano pozwolenie na telefoniczne informowanie Prokuratora Sądu Niemieckiego o zgonach na Gęsiej. Codziennie rano policjant żyd. podawał przez telefon nazwiska zmarłych, a prokurator pozwalał przez telefon na pochowanie. Strażnicy patrzyli przez palce na wychodzenie więźniów na miasto. Doszło do 3 ucieczek. Na święta Wielkanocy 1942 kierownictwo urządziło dla więźniów uroczyste wieczerze sederowe. W więzieniu dwukrotnie miała miejsce egzekucja, za każdym razem kilkunastu więźniów (latem i jesienią 41r.) W areszcie ok. 200 Cyganów.

 • lato 1941
 • wiosna 1942
 • in the ghetto
 • administrative
 • Judenrat, Germans, Jewish police, death, prison
 • N, N

 • s. 65-74
 • Related people:

  • Lindenfeld Ludwik

   Long standing assessor in the Court of Appeal in Warsaw. Governor of the ghetto prison. On behalf of the Capital Cit...

  • Lewkowicz Unknown

   A clerk in the Legal Commission [of the Judenrat]. For a short time an intendant, deputy prison governor until summe...

  • Blaupapier Ignacy

   for a short time head deputy for economic matters in prison (after Lewkowicz)

  • Hurwicz Sylwia

   A barrister from Lodz. The manager of a women's unit of a prison. After the January selection she still was the mana...

  • Rose Fryderyk

   Captain of Polish Army. Head of the prison 's office in Gesia Street. After a selection in a 'kettle', sent to a wor...

  • Frendler Unknown

   head (??) of the sanitary department in the prison in Gesia Street

  • Gomuliński Unknown

   Former director of the Supply Section [of the Judenrat]. He was arrested on the 'Aryan side'. He was put in the Moko...

  • Szymański Unknown

   Arrested on the 'Aryan side', was in prison in Mokotow, fell ill, driven to hospital at Leszno Street No. 1, ran away

  • Czerniakow Felicja

   She headed the Prison Patronage, organised by the Capital City Police Headquarters (KSP). Thanks to her and Zundelew...

  • Zundelewicz Unknown

   headed the Prisoner Patronage together with Mrs Czerniakow. In autumn 1942 at the head of the Labour Commission in t...

  • Fels Adam

   A member and a vigorous activist of the Prisoner Patronage.

  • Rubinstein Unknown

   A young man. He made a famous escape from the prison in Gesia Street.

  • Rudniański Izaak

   Deputy chief of the Central Jail, after Blaupapier (July 1942). In July 1942 there were rumours that he was assigned...

  Related places:

  • Boduena [róg Jasnej] 5

   Wegierkiewicz's café. 29 September 1939. Czerniakow buried dead bodies on the square near the café.